Whirl + Jan Martin Gismervik Solo 08.03.14. 20.00

Whirl:

Tobias Delius – Saxofon

Adrian Myhr – Kontrabass

Henrik Nørstebø – Trombone

 

Jan Martin Gismervik: Trommer

 

CC: 100,-/60,-